Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat leírja, hogy a Cargate Szoláltató Kft. (a továbbiakban „Cargate Kft.”) miként dolgozza fel az Ön személyes adatait.

A Cargate Kft. felelősséget vállal azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védje, és figyelembe veszi a személyes adatok védelmére, jogszerű használatára és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó valamennyi jogi rendelkezést.

A következő állítások általánosak, és teljes körűen vonatkoznak a Cargate Kft-n belüli valamennyi adatfeldolgozási műveletre. Ez azt jelenti, hogy az alábbi állítások csak részben alkalmazhatók Önre.

1. Az adatfeldolgozás céljai

A Cargate Kft. alapvetően a következő célokból dolgozza fel a személyes adatokat:

 • Ajánlatok és hozzánk intézett kérdések feldolgozása, például a (potenciális) partnerek vagy olyan személyek részéről, akik többek között szállítással, megrendeléssel szeretnének megbízni bennünket, vagy más módon keresik az együttműködést.
 • Szerződéskötési tárgyalások, ajánlat- és szerződéskészítés.
 • A szerződéses partnerként való alkalmasság értékelése, például a hitelképesség vizsgálata a potenciális ügyfeleknél, stb.
 • Szerződéses és üzleti kapcsolataink kezelése, például a szállítás lebonyolítása, elszámolások, felszólítások intézése, panaszok és kárigények feldolgozása, a beszerzés lebonyolítása, szolgáltatásaink optimalizálása.
 • Biztosítások fedezése és adminisztrálása, kárrendezés
 • Flottamenedzsment: járműveink szervizelése és karbantartása
 • Az informatikai infrastruktúra működtetése, például a biztonság és az aktuális technikai fejlettség biztosítása, karbantartás stb.
 • Honlapunk rendelkezésre bocsátása: a honlap javítása és fejlesztése, felhasználási statisztikák készítése, a honlap elleni támadások felderítése, megelőzése és kivizsgálása stb.


A Cargate Kft. személyes adatokat kap

 • Öntől: például a hozzánk intézett kérdések által, a szerződések előkészítése során, a velünk megkötött szerződések teljesítése keretében
 • harmadik felektől, például az ügyfelektől a megbízás lebonyolítása során
 • nyilvánosan elérhető forrásokból, például cégnyilvántartás, földhivatal, hirdetményi adattár, cégjegyzék, iparűzési nyilvántartás
 • a böngészőjétől (automatikusan) a Cargate Kft. honlapjának felkeresésekor

Személyes adatainak megadása önkéntes. A velünk létesítendő üzleti kapcsolatok azonban nem jöhetnek létre, ha a szükséges személyes adatok nem állnak rendelkezésünkre. Honlapunk valamennyi funkcióját sem tudjuk biztosítani, ha nem adja meg az ehhez szükséges személyes adatokat.


2. Feldolgozott adatkategóriák

Névvel kapcsolatos adatok, például vezetéknév, keresztnév

Személyes adatok, például kor, nem, születési dátum, nemzetiség, vállalaton belüli funkció, igazolványmásolatok stb.

Elérhetőségek, például cím, telefonszám, e-mail cím stb.

Azonosítási adatok, például személyi igazolvány száma, útlevélszám, ügyfélszám stb.

Banki adatok, például számlaszám, hitelképességgel kapcsolatos információk stb.

Hivatalos adatok, például ügyiratszám, adószám, bérjárulékok stb.

Járműadatok, például gépjármű forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám, gépjárműengedély, üzemanyagkártya stb.

Képfájlok és videofelvételek

Informatikai felhasználási adatok, például csatlakozási adatok, naplózási információk, hozzáférési információk, IP-cím, ajánló személy stb.

A honlaphoz kapcsolódó felhasználási adatok: a felkeresés dátuma és időpontja, IP-cím, a webböngésző neve és verziója, bizonyos sütik stb.

A személyek magatartására vonatkozó információk, például a válaszokkal és emlékeztetőkkel kapcsolatos bejegyzések, a jelenlegi adatgyűjtéssel kapcsolatos levelezés és magyarázatok stb.

Faji/etnikai származás, például születési hely az igazolványokban stb.

Helyadatok, például GPS-adatok, a GPS-jel időbélyege, pozícióadatok (szélességi és hosszúsági fok) stb.

3. A feldolgozás jogalapjai

Az adatok feldolgozásának jogalapjai:

Szerződéskötés és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), például ha a szállítások zavartalan lebonyolítását szervezzük, panaszokat és kárigényeket dolgozunk fel, beszámolót készítünk, ajánlatokat dolgozunk ki, feldolgozzuk és megválaszoljuk kérdéseit, stb.

Jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), például ha személyre szabott információkat és ajánlatokat továbbítunk Önnek, amennyiben ehhez nem szükséges hozzájárulás; adatfeldolgozás a jogi eljárás keretében, a járművezetői adatok továbbítása, ha ez a szállítás lebonyolítása érdekében szükséges és nem áll fenn közvetlen kapcsolat a járművezetővel, azon adatok feldolgozása, amelyek a honlap funkcióinak biztosításához szükségesek, stb.

Jogi kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), például adózási kötelezettségek, illetve kötelezettségek a közúti közlekedési szabályzat a pénzmosásról szóló jogszabályok alapján stb.

Amennyiben a fent említett jogalapok egyike sem áll fenn, az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Önnek természetesen jogában áll beleegyezését bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem befolyásolja a jóváhagyás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig (vagyis a visszavonásnak nincs hatása a múltra).

4. Az Ön személyes adatainak továbbítása

A fent említett célok érdekében előfordulhat, hogy a Cargate Kft. a következő címzetteknek továbbítja személyes adatait:

az általunk megbízott harmadik felek, például IT-szolgáltatók, nyomtatási szolgáltatók, adatközpontok, tárhelyszolgáltatók, kárbecslő és kárrendezési szolgáltatók (biztosítások és biztosítási partnerek), vagyonkezelők, ügyvédek, adótanácsadók, közjegyzők, könyvvizsgálók stb. velünk kapcsolatban álló személyek, például beszállítók, kereskedelmi partnerek stb.

5. Tárolási időtartam

A Cargate Kft. csak addig tárolja személyes adatait, ameddig ez észszerűen szükséges a megnevezett célok eléréséhez. Személyes adatait ezenkívül addig tároljuk, amíg fennállnak a törvényben előírt megőrzési kötelezettségek, vagy a lehetséges jogigények elévülési ideje még nem telt le.

6. A személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Ön többek között jogosult (az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint) (i) ellenőrizni, hogy a Cargate Kft. tárolt-e, és ha igen, milyen személyes adatokat tárolt Önről, illetve megkaphatja ezen adatok másolatát, (ii) kérheti azon személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy törlését, amelyek hamisak, vagy amelyeket nem jogszerűen dolgoztunk fel, (iii) kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, és (iv) bizonyos körülmények között kifogásolhatja személyes adatainak feldolgozását, vagy visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására adott előzetes hozzájárulását, (v) kérheti az adathordozhatóságot, (vi) megismerheti azon harmadik felek személyazonosságát, akiknek személyes adatait továbbítjuk, és (vii) panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz.

7. Cookie-k

Honlapunkon úgynevezett sütiket használunk. A süti egy kis fájl, amelyet el lehet menteni a számítógépére, amikor felkeres egy honlapot. A Cargate Kft. alapvetően azért használ sütiket, hogy kiegészítő funkciókat biztosítson a felhasználók számára, például megkönnyítse a navigációt a honlapon, illetve lehetővé tegye Önnek, hogy ott folytassa a honlap használatát, ahol korábban abbahagyta, és/vagy hogy elmenthesse preferenciáit vagy beállításait, ha újra felkeresi a honlapot. A sütik nem tudnak hozzáférni a számítógépén található többi adathoz, nem tudják ezeket elolvasni vagy megváltoztatni.

A honlapunkon található legtöbb süti úgynevezett ideiglenes vagy átmeneti süti. Ezek automatikusan törlődnek, amikor újra elhagyja a honlapot. Ezenkívül a Cargate Kft. tartós sütiket is használ, amelyek a merevlemezen maradnak. Ezeket azonban manuálisan törölheti a böngészőjében. Egyébként ezeknek a sütiknek az élettartama 1 hónaptól 10 évig terjed. A Cargate Kft. ilyen tartós sütiket használ annak érdekében, hogy felismerje Önt, ha a következő alkalommal felkeresi a honlapunkat, így a honlap használatát kényelmesebbé tegye az Ön számára, és az internetes ajánlatot a lehető legjobban az igényeihez igazítsa.

A Cargate Kft. harmadik fél szolgáltatóktól származó sütiket is használ (például Facebook), amelyek segítenek az internetes ajánlatot érdekesebbé tenni az Ön számára. Ezért a honlap használata során a harmadik fél szolgáltatók ideiglenes és tartós sütiket is elmentenek. Ezen sütik kizárólagos célja, hogy a harmadik fél szolgáltatók számára lehetővé tegyék, hogy személyre szabott hirdetésekkel szólítsák meg Önt. A Cargate Kft. nem vállal felelősséget a sütik harmadik felek általi jogszerű használatáért.

A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat.

Honlapjaink felkeresésekor aktívan hozzájárulhat a sütik tárolásához. Ezenkívül lehetősége van bizonyos típusú sütik aktiválására vagy kikapcsolására. Ha egy későbbi időpontban módosítani szeretné a sütikkel kapcsolatos beállításait, ezt bármikor megteheti.

Ezenkívül ellenőrizheti is a sütiket a számítógépén, ha a böngészőbeállításokban kiválasztja, hogy értesítést kapjon, ha egy honlap sütiket akar elmenteni. A sütiket blokkolhatja vagy törölheti is, ha azok már rajta vannak a számítógépen.

A sütik letiltása, blokkolása vagy törlése azonban kedvezőtlenül befolyásolhatja online-élményét, és akadályozhatja abban, hogy honlapjainkat teljes mértékben használhassa.

8. Google Analytics

A Cargate Kft. honlapja igénybe veszi a Google Inc. („Google”) által nyújtott „Google Analytics” honlapelemző szolgáltatást. A Google Analytics sütiket használ, hogy a honlaphasználat elemzését lehetővé tegye, és költséghatékony módon hozzon létre egy könnyen használható honlaphozzáférési statisztikát (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében ezért jogos érdekünk fűződik az adatkezeléshez). A sütik által a felhasználó honlaphasználatáról előállított információkat a Google általában az Egyesült Államokban található szerverre továbbítja és ott tárolja.

Honlapjaink használják a Google Analytics által felkínált lehetőséget az IP-titkosításra. Ez azt jelenti, hogy a Google a felhasználó IP-címét még az Európai Unió tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes tagállamain belül lerövidíti. A Google csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP-címet az Egyesült Államokban levő szerverére, hogy ott rövidítse le azt. A Cargate Kft. megbízásából a Google ezeket az információkat a honlaphasználat értékelésére, a honlapforgalomról szóló jelentések összeállítására, valamint a honlap- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja a Cargate Kft. részére. A Google Analytics keretében a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet a Google nem hozza kapcsolatba a többi adattal.

Megakadályozhatja a süti által generált és a honlapok használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését a Google számára, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását, ha letölti és telepíti a következő link alatt elérhető böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google használati feltételeire, illetve a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó további információkat a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve a http://www.google.at/intl/at/policies oldalakon talál.

Székhely, levelezési cím:
7761 Kozármisleny, Kamilla utca 52.

Központi iroda:

7630 Pécs, Bajor utca 3.

E-mail:

[javascript protected email address]